• October 14, 2016
    เรียนเชิญท่านผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมงาน BIG&BIH October 2016 ระหว่างวันที่ 19-23 ตุลาคม 2559, BITEC บางนา ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  www.bigandbih.com ขอแสดงความนับถือ ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ -
  • March 25, 2016
    เรียนเชิญท่านผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมงาน BIG&BIH April 2016 ระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2559, BITEC บางนา ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  www.bigandbih.com ขอแสดงความนับถือ ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ -
  • March 25, 2016
      Creativolution สัมมนาเชิงปฏิบัติการโดยวิทยากรที่ผ่านงานจากบริษัทออกแบบชั้นนำของอเมริกา(IDO) เปิดรับสมัครตั้งแต่  2 มี.ค.2559  ปิดรับสมัครถึง 30 เมษายน 2559 - ปฐมนิเทศ 21 พ.ค.2559 - วันที่ 28 พ.ค. 2558 4,5 มิ.ย. อบรมDesign Research - วันที่ 4,5  มิ.ย. Syn