ขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมงาน BIG & BIH, October 2017

เรียนสมาชิกสมาคมฯ

ด้วยสำนักส่งเสริมสินค้าไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่

ภายใต้คอนเซ็ป Life + Style โดยรวมงาน 3 งานจัดในเวลาเดียวกัน คือ งาน BIG&BIH , BIFF & BIL และ งาน TIFF

สมาคมฯ จึงใคร่ จัดระหว่างวันที่ 19-23 ตุลาคม 2560 ในครั้งนี้

จะได้ราคาใหม่ ลดจากราคาเดิม เพื่อให้เป็นราคาเดียวทุกงาน และ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

ราคาคูหาที่ 1-5 คูหาละ 20,000.- บาท
ราคาคูหาที่ 6 ขึ้นไป ราคาคูหาละ 16,000.- บาท
และจะได้รับส่วนลดพิเศษ Early Bird สำหรับท่านที่สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2560

(สมาคมฯ จะต้องนำส่งภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560)
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา
ขอขอบคุณ

สมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทย
โทร. 02-233-3873-4
แฟกซ์ 02-236-4864
info@thaitoyassociation.com
ttia.fb@gmail.com

ทั้งนี้ สามารถ download ใบสมัครได้ที่เว็ปไซต์ www.bigandbih.com ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

หรือ click ที่นี่

BIG