ขอเชิญสมัครเข้าร่วมงาน Spielwarenmesse International Toy Fair 2019

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ สมัครเข้าร่วมงาน Spielwarenmesse International Toy Fair 2019,  Nuremberg, Germany

ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2562 (งานใหญ่อันดับ 1 ของการแสดงสินค้าของเล่น)  ซึ่งสมาคมฯ เป็นผู้ดำเนินการจองพื้นที่และทำ Toy Pavilion ให้กับสมาชิกนั้น

ด้วยสมาคมฯ จะต้องดำเนินการจองพื้นที่เดิมของ Toy Pavilion ไปยังผู้จัด ภายในเดือนเมษายน 2561 นี้  จึงใคร่ขอให่้สมาชิกที่สนใจสมัครเข้าร่วมงานดังกล่าว แจ้งความจำนงมายังสมาคมฯ ตามเอกสารที่แนบมานี้ ภายในวัยที่ 20 เมษายน 2561  เพื่อสมาคมฯ จะได้ดำเนินการต่อไป

หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณจอย  โทร. 02-233-3873-4 , 081-444-3818

คุณอุไรวรรณ  โทร. 081-620-5554

คุณฐิติมา  โทร. 095-425-5915

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

สมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทย

Download ใบสมัคร