ขอเชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนา Innovation Network : BIG Toy Design 2017 ในหัวข้อ “Trend Update for Toy Design”

เรียนสมาชิกสมาคมฯ และ ท่านผู้สนใจ 

ขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนา  ในหัวข้อ “Trends Update for Toy Design”

เป็นการบรรยายสองภาคที่เชื่อมการออกแบบและธุรกิจกับพัฒนาการของเด็ก

โดยวิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์การออกแบบเพื่อธุรกิจ

ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560  เวลา 9.30 น. – 15.30 น. ณ. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

การสัมมนานี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ :

โครงการ Innovation Network : BIG Toy Design 2017 หัวข้อ (RE) Thinking Play :  Make – Learning – fun

(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้ ซึ่งท่านสามารถสมัครเข้าร่วมทั้งโครงการได้เช่นกัน)

ติดต่อสอบถาม และ สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่

สมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทย

944/19-21 ชั้น 4  ถนนพระรามที่ 4  แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500

โทร. 02-233-3873-4   แฟกซ์ 02-236-4864

โทร. อ. เจ็ท  081-910-5571  , คุณอมรชัย  086-776-7133

    BIG Toy Design 2017 poster (revise)Trend update for toy design poster -2 (1)