ขอเชิญเข้าร่วมชมงาน BIG&BIH October 2016

เรียนเชิญท่านผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมงาน BIG&BIH October 2016

ระหว่างวันที่ 19-23 ตุลาคม 2559, BITEC บางนา

ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  www.bigandbih.com

ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

L-BIG+BIH-web-banner-900x505-pixel-THAI