งานแฟร์
Download รายละเอียดงาน STYLE October 2018 (ภาษาไทย) Download รายละเอียดงาน STYLE October 2018 (English)   อ่านต่อ
เรียนสมาชิกสมาคมฯ และ ท่านผู้สนใจ  ขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนา  ในหัวข้อ Hi-Impact of Aging Society "สังคมผู้สูงอายุที่ต้องจับตา" ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ  ห้องประชุม 1 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ การสัมมนานี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : PLEAN (Play + Learn) TOGETHER โครงการ T- Style : BIG Toy Design 2018 หัวข้อ Hi-Impact of Aging Society "สังคมผู้สูงอายุที่ต้องจับตา" Download รายละเอียดโครงการและใบสมัครได้ที่นี่ ติดต่อสอบถาม และ สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ สมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทย 944/19-21 ชั้น 4  ถนนพระรามที่ 4  แขวงสุริยวง อ่านต่อ
ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ สมัครเข้าร่วมงาน Spielwarenmesse International Toy Fair 2019,  Nuremberg, Germany ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2562 (งานใหญ่อันดับ 1 ของการแสดงสินค้าของเล่น)  ซึ่งสมาคมฯ เป็นผู้ดำเนินการจองพื้นที่และทำ Toy Pavilion ให้กับสมาชิกนั้น ด้วยสมาคมฯ จะต้องดำเนินการจองพื้นที่เดิมของ Toy Pavilion ไปยังผู้จัด ภายในเดือนเมษายน 2561 นี้  จึงใคร่ขอให่้สมาชิกที่สนใจสมัครเข้าร่วมงานดังกล่าว แจ้งความจำนงมายังสมาคมฯ ตามเอกสารที่แนบมานี้ ภายในวัยที่ 20 เมษายน 2561  เพื่อสมาคมฯ จะได้ดำเนินการต่อไป หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณจอย  โทร. 02-233-3873-4 , 081-444- อ่านต่อ
เรียนเชิญสมาชิกและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน Life + Style Broader than ever before จัด ระหว่าง วันที่ 17-21 ตุลาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bigandbih.com อ่านต่อ
เรียนสมาชิกสมาคมฯ ด้วยสำนักส่งเสริมสินค้าไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่ ภายใต้คอนเซ็ป Life + Style โดยรวมงาน 3 งานจัดในเวลาเดียวกัน คือ งาน BIG&BIH , BIFF & BIL และ งาน TIFF สมาคมฯ จึงใคร่ จัดระหว่างวันที่ 19-23 ตุลาคม 2560 ในครั้งนี้ จะได้ราคาใหม่ ลดจากราคาเดิม เพื่อให้เป็นราคาเดียวทุกงาน และ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ราคาคูหาที่ 1-5 คูหาละ 20,000.- บาท ราคาคูหาที่ 6 ขึ้นไป ราคาคูหาละ 16,000.- บาท และจะได้รับส่วนลดพิเศษ Early Bird สำหรับท่านที่สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2560 (สมาคมฯ จะต้องนำส่งภายในวั อ่านต่อ
1 2 5