งานแฟร์
BIG+BIH APRIL 2013 ... ( August 11, 2014 )
BIG+BIH APRIL 2013 เรียน ท่านสมาชิก งานแสดงสินค้างานแสดงสินค้าของขวัญและงานแสดงสินค้าของใช้ในบ้าน อ่านต่อ
เรื่อง "เจาะลึกตลาดญี่ปุ่น:ตอนเจาะลึกตลาดเฉพาะกลุ่มสำหรับผู้สูงอายุ (Senior Market)" ใบสมัครเสวนาญี่ปุ่น (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) รับจำนวน 100 ท่าน อ่านต่อ
เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขการเข้าร่วมงานแฟร์ (งบประมาณโครงการ SMEs Pro Active) สามารถโหลดได้ ตาม link ด้านล่างนี้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการ SMEs Proactive 20 พฤษภาคม 56 อ่านต่อ
Hong Kong Toys and Games Fair 2014 เรียน สมาชิกสมาคมฯ ทุกท่าน สมาคมฯ ขอเชิญเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Hong Kong Toys and Games Fair 2014 อ่านต่อ
BIG+BIH APRIL 2013 ... ( August 11, 2014 )
BIG+BIH APRIL 2013 เรียน สมาชิกสมาคมฯ ทุกท่าน สมาคมฯ ขอเชิญเข้าร่วมงานแสดงสินค้า BIG + BIH OCT,13ระหว่างวันที่ 19 - 23 ตุลาคม 2556 อ่านต่อ
1 4 5