อบรม
เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการอบรม BIG Toy Design Innovation 2015 ในปี 2558 ทางสมาคมและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ร่วมกันจัด "โครงการอบรม BIG Toy Design Innovation 2015" เพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมของเล่นไทยในด้านการพัฒนาผลิตภัณท์เพื่อการค้าและการส่งออกในหัวข้อ “Cross Cultural, Co Creation Toy Design” ทั้งนี้ทางท่านผู้ที่สนใจสามารถ Download เอกสารรายละเอียดของโครงการและใบสมัครตาม link ด้านล่างนี้ รายละเอียดโครงการ ใบสมัครโครงการ หากทางสมาชิกมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 099-412-4005 ท่านสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 (รับจำนวนจำกัด) ท่าน อ่านต่อ
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมนา เรื่อง "มาตรฐานเพื่อสังคมไทยก้าวไกลอย่างยั่งยืน" จากสำนักงานมารฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม download รายละเอียดได้ ที่นี่ อ่านต่อ
20/02/2013 โครงการยกระดับผู้ประกอบการขนาดย่อมเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐาน จากสำนักงานมารฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม download รายละเอียดได้ ที่นี่ อ่านต่อ
เรื่อง "เจาะลึกตลาดญี่ปุ่น:ตอนเจาะลึกตลาดเฉพาะกลุ่มสำหรับผู้สูงอายุ (Senior Market)" ใบสมัครเสวนาญี่ปุ่น (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) รับจำนวน 100 ท่าน อ่านต่อ