ดาวน์โหลด

คู่มือการเลือกซื้อของเล่น

สมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทยได้จัดทำ คู่มือการเลือกซื้อของเล่นเบื้องต้นสำหรับ คุณครูและผู้ปกครอง

เพื่อใช้เป็นหลักในการเลือกซื้อของเล่นสำหรับเด็กอายุ 0-12 ปี สนับสนุนการจัดทำโดย สมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทย

ผู้ที่ประสงค์ขอรับเป็นหนังสือ กรุณาติดต่อที่ admin@thaitoyassociation.com วงเล็บว่าขอรับหนังสือคู่มือการเลือกซื้อของเล่น

 

— – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ทอยส์ ไดเรคทอรี่

Thai Toys Directory 2014 หนังสือรวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการของเล่นไทยประจำปี 2557

ท่านสามารถ download ได้ ที่นี่

 

 

— – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ใบสมัครสมาชิกสมาคม

หากท่านมีความประสงค์ที่จะ สมัครสมาชิกสมาคม ท่าน สามารถ download แบบฟอร์ม การสมัครสมาชิกได้ที่นี่

ใบสมัครสมาชิก (Update Jan, 2556)