ติดต่อสมาคม

Address :

สมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทย

19/4 อาคารสิทธาคารคอนโดฯ ถนนชิดลม แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กทม.10330

Tel : 0-22333873-4
Fax : 0-2236-4864

Website : www.thaitoyassociation.com
E-mail : info@thaitoyassociation.com, admin@thaitoyassociation.com