มาตรฐานเพื่อสังคมไทยก้าวไกลอย่างยั่งยืน

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมนา เรื่อง “มาตรฐานเพื่อสังคมไทยก้าวไกลอย่างยั่งยืน” จากสำนักงานมารฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

download รายละเอียดได้ ที่นี่