เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ “สัมนาเชิงปฎิบัติการ BIG Toy Design Innovation 2015”

เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการอบรม BIG Toy Design Innovation 2015

ในปี 2558 ทางสมาคมและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ร่วมกันจัดโครงการอบรม BIG Toy Design Innovation 2015″
เพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมของเล่นไทยในด้านการพัฒนาผลิตภัณท์เพื่อการค้าและการส่งออกในหัวข้อ “Cross Cultural, Co Creation Toy Design”

ทั้งนี้ทางท่านผู้ที่สนใจสามารถ Download เอกสารรายละเอียดของโครงการและใบสมัครตาม link ด้านล่างนี้
รายละเอียดโครงการ
ใบสมัครโครงการ
หากทางสมาชิกมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 099-412-4005
ท่านสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 (รับจำนวนจำกัด)

ท่านสามารถรับข้อมูลและติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆระหว่างโครงการได้ ที่นี่

ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

Poster CCCC toy design