เรียนเชิญสมาชิกและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน Life + Style / Broader than ever before 17-21 ตุลาคม 2560