โครงการยกระดับผู้ประกอบการขนาดย่อมเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐาน

20/02/2013
โครงการยกระดับผู้ประกอบการขนาดย่อมเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐาน จากสำนักงานมารฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
download รายละเอียดได้ ที่นี่