ใบสมัครเข้าร่วมการอบรม BIG TOY DESIGN INNOVATION 2016

Creativolution A5 Art work

 

Creativolution สัมมนาเชิงปฏิบัติการโดยวิทยากรที่ผ่านงานจากบริษัทออกแบบชั้นนำของอเมริกา(IDO)

เปิดรับสมัครตั้งแต่  2 มี.ค.2559  ปิดรับสมัครถึง 30 เมษายน 2559

– ปฐมนิเทศ 21 พ.ค.2559

– วันที่ 28 พ.ค. 2558 4,5 มิ.ย. อบรมDesign Research

– วันที่ 4,5  มิ.ย. Synthesis and prototyping

– วันที่ 11,18 มิ.ย. 2559Development, วันที่ 25 Presentation

– Pakaging  อบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ Packaging 2,3  ก.ค. 2559

– พัฒนาต้นแบบ  กรกฎาคม 2559

– นำเสนอรอบสุดท้ายและตัดสิน 30 กรกฎาคม 2559

(ช่วงเวลาโดยประมาณอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

*ผู้สนใจโปรดกรอกใบสมัคร แนบสำเนาบัตรประชาชน ประวัติและ ผลงานที่ผ่านมา

แสดงเหตุผลที่สนใจในการเข้าร่วม

ส่งมายัง  สมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทย

เลขที่ 19/4   อาคารสิทธาคาร  ถนนชิดลม  ลุมพินี  ปทุมวัน  กรุงเทพ 10330

โทรศัพท์  อ.เจ็ท 081-9105571  คุณอมรชัย   086-7767133

www..thaitoyassociation.com

e-mail   info@thaitoyassociation.com

e-mail  ttia.fb@gmail.com

Download ใบสมัคร ได้ ที่นี่

Download Poster ได้ ที่นี่

ท่านสามารถติดตามข่าวสารต่างๆของโครงการได้ ที่นี่

 

ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ