ขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนา Big Toy Design 2018 ในหัวข้อ Hi-Impact of Aging Society “สังคมผู้สูงอายุที่ต้องจับตา”

เรียนสมาชิกสมาคมฯ และ ท่านผู้สนใจ 

ขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนา  ในหัวข้อ Hi-Impact of Aging Society “สังคมผู้สูงอายุที่ต้องจับตา”

ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ  ห้องประชุม 1 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

การสัมมนานี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : PLEAN (Play + Learn) TOGETHER

โครงการ T- Style : BIG Toy Design 2018 หัวข้อ Hi-Impact of Aging Society “สังคมผู้สูงอายุที่ต้องจับตา”

Download รายละเอียดโครงการและใบสมัครได้ที่นี่

ติดต่อสอบถาม และ สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่

สมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทย

944/19-21 ชั้น 4  ถนนพระรามที่ 4  แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500

คุณอุไรวรรณ  โทร. 02-233-3873-4   แฟกซ์ 02-236-4864

คุณอมรชัย โทร  086-776-7133 แฟกซ์  02-415-4683

Email: playtown_a@hotmail.com , info@thaitoyassociation.com

BTDI2018