เจาะลึกตลาดญี่ปุ่น

เรื่อง “เจาะลึกตลาดญี่ปุ่น:ตอนเจาะลึกตลาดเฉพาะกลุ่มสำหรับผู้สูงอายุ (Senior Market)”

ใบสมัครเสวนาญี่ปุ่น (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) รับจำนวน 100 ท่าน